hoctienganhonline247.com

(04) 6 292 5263
(Từ 8h00 đến 17h00)

quảng cáo demo 3

Câu điều kiện trong tiếng Anh

Đăng ngày: 02/04/2014 - Đã có: 222 lượt xem
Câu điều kiện là một nội dung kiến thức ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh do vậy, hôm nay, hoctienganhonline247.com sẽ cung cấp đầy đủ cấu trúc, ví dụ minh họa về câu điều kiện cho các bạn!

1. Câu điều kiện loại  I

- Cấu trúc: If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)
- Cách sử dụng: Diễn tả sự việc
có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
- Eg: If it is raniny, we will not go out. / Nếu trời mưa, chúng ta sẽ không ra ngoài nữa.

2. Câu điều kiện loại II

- Cấu trúc: If + S + V (quá khứ), S + would + V (nguyên mẫu)
- Cách sử dụng: Diễn tả sự vật, sự việc không có thật ở hiện tại
- Eg: If I were him, I would marry Jenny / Nếu tôi là anh ấy, tôi sẽ cưới Jenny

Câu điều kiện - hoctienganhonline247


3. Câu điều kiện loại III

- Cấu trúc: If + S + had + P.P (quá khứ phân từ), S + would + have + P.P
- Cách sử dụng: Diễn tả sự việc xảy ra không có thật trong quá khứ.
- Eg:
If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him. (Nếu hôm qua tôi không vắng mặt thì tôi đã gặp mặt anh ta rồi.)

4. Hiện tượng đảo ngữ ở câu điều kiện

- Đảo ngữ câu điều kiện loại 1: Should + S + Vo, S + Will +Vo

 + Eg: If I have a lot of money, I will travel around the world. => Should I have a lot of money, I will travel around the world /  Nếu có nhiều tiền, tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.

- Đảo ngữ câu điều kiện loại 2: Were + S + to + Vo, S + Would + Vo

+ Eg: If I were a superman, I would protect the world. => Were I to be a superman, I would protect the world / Nếu là siêu nhân, tôi sẽ bảo vệ thế giới.

- Đảo ngữ câu điều kiện loại 3: Had + S + V3/Ved, S + Would have + V3/Ved

+ Eg: If he had trained hard, he would have won the match. => Had he trained hard, he would have won the match. / Nếu tham gia đào tạo chăm chỉ, anh ta sẽ chiến thắng trong trận đấu

5. If not = Unless.

- Unless cũng thường được dùng trong câu điều kiện - lúc đó Unless = If not.

Eg: + If you do not do exercise, you will be punished by teacher = Unless you do exercise, you will be punished by teacher / Nếu không làm bài tập, bạn sẽ bị cô giáo phạt

+ If he does not study hard, he will fail the exams = Unless he studies hard, he will fail the exams / Nếu anh ta không chăm chỉ học hành, anh ta sẽ bị thi trượt.


Tags: tienganhonline, hoc tieng anh truc tuyen